15 października – zbiórka odpadów problemowych!

paź 11, 2022

W sobotę nasze auto będzie oczekiwać na mieszkańców Gminy Świecie w poniższych punktach:
– 8:00 – 8:40 – Skarszewo, za przystankiem autobusowym;
– 9:00 – 9:40 – Dziki, koło przystanku autobusowego;
– 10:00 -10:40 – Sulnowo, przy świetlicy;
– 11:00 – 11:40 – Sulnówko, działki koło Deczna.
Przypominamy:
1. Do mobilnego punktu przyjmowane są poniżej wymienione odpady komunalne wyłącznie od gospodarstw domowych z terenu Gminy Świecie i dostarczone w sposób posegregowany:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
b) zużyte baterie i akumulatory;
c) zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
d) zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
e) termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
f) odpady niebezpieczne;
g) przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
h) igły i strzykawki od iniekcji domowych;
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
j) zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych) w ilości do 4 szt.;
k) tekstylia i odzież.
2. Pracownik Przedsiębiorstwa ma prawo zażądać od Dostawców odpadów do mobilnego punktu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świecie. Brak potwierdzenia uprawnia Pracownika Przedsiębiorstwa do odmowy przyjęcia odpadów.