logo eko wisla
   
Eko-Wisła Sp. z o.o.
Eko-Wisła na youtube

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

GOPR0019.00 00 39 20Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, powstających
w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku -  szczegóły podano w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi - tutaj.