logo eko wisla
   
Eko-Wisła Sp. z o.o.
Eko-Wisła na youtube

Odwiedza nas 316 gości oraz 0 użytkowników.

 

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp.z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła .

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Boniek,adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 33 01 980. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła w której interesanci mogą załatwić swoją sprawę, znajduje się pod adresem Sulnówko 74C.

Wstęp do budynku administracji możliwy jest wejściem głównym od strony parkingu. Wejście jest na jednym poziomie z chodnikiem. Przed drzwiami zamontowany jest do domofon. Personel firmy nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie w obecności pracownika (osoby wprowadzającej). Osoba poruszająca się na wózku bez problemu może poruszać się na poziomie, gdzie znajduję się poczekalnia. Do dalszych pokoi obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach na poziomie wejścia głównego.

Toalety są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem na firmowym parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

 

Z dniem 08.09.2020 (wtorek) Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku rozpoczyna modernizację wagi. Zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku ze świętem państwowym w dniu 15 sierpnia 2020 r. informujemy, że Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” w tym dniu będzie zamknięte.

Osoby chętne do skorzystania z PSZOK nie muszą już rejestrować się telefonicznie. Z uwagi na planowane prace remontowe na terenie Zakładu, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku – zachęcamy do wizyt w soboty.

Mieszkańcu nadal pamiętaj o:

-          założeniu rękawiczek oraz osłony na nos i usta,

-          wcześniejszym posegregowaniu odpadów.

Osoby, które nie zastosują się do powyższych wymogów – nie zostaną przyjęte.

Sesja otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ladowarki teleskopowej na potrzeby MKUOK w Sulnowku, odbedzie sie dnia 27.05.2020 o godz. 11.00. Transmisja udostepniona zostanie online poprzez kanal Zamawiajacego na serwisie Youtube

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zbiórki odpadów problemowych - wiosna/lato 2020 rok. Plik w załączniku.

Informujemy, że każdy mieszkaniec korzystający z mobilnego PSZOK-u zobowiązany jest przekazać odpady bezpośrednio pracownikowi Eko-Wisły w wyznaczonym miejscu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zbiórek. Zabrania się porzucenia odpadów, każde takie zajście będzie zgłaszane odpowiednim służbom.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej na potrzeby MKUOK w Sulnówku. Szczegóły podano w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj