Zarządzenie nr 06/2024 w sprawie stawek opłat za przyjęcie odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Zarządzenie nr 06/2023 Prezesa Zarządu z dnia 1.03.2023 w sprawie funduszu rekultywacyjnego

  Zarządzenie nr 1362/22 Burmistrza Świecia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Zarządzenie nr 16/2022 Prezesa Zarządu z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie  stawek opłat za przyjęcie odpadów do  Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Uchwała nr 209/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr 208/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie”.

Zarządzenie nr 712/20 Burmistrza Świecia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła” Spółka z o.o.

Zarządzenie nr 1016/21 Burmistrza Świecia z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Zarządzenie Prezesa Zarządu z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie stawek opłat za przyjęcie odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Regulamin przebywania grup zorganizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o. w Sulnówku.

Zlecenie na przyjęcie odpadów.

Zamówienie na ziemię.