Ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego ma edukacja ekologiczna zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Dlatego w ramach prowadzonych działań edukacyjnych uczestniczymy w przedsięwzięciach lokalnej społeczności, bierzemy aktywny udział
w imprezach plenerowych oraz organizujemy lub współorganizujemy różnego rodzaju konkursy. Wychodząc na zewnątrz, prowadzimy edukację dotyczącą zasad segregacji i prawidłowych postaw związanych z gospodarką odpadami. Gościmy także w naszym zakładzie dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które zapoznajemy z działalnością instalacji, pokazując całą drogę odpadów.