Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp z o.o.
Sulnówko 74C, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 33 01 980
e-mail: biuro@ekowisla.pl
NIP 5591983792  |  REGON 340430361  |  KRS 0000308822  |   BDO 000004385
www.ekowisla.pl
Rachunek bankowy: Bank Millennium S.A., nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 1268 6732

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w  Sulnówku

tel. 52 33 01 980

e-mail: pszok@ekowisla.pl