Przetarg na wywóz ścieków

lut 19, 2024

Ogłaszamy przetarg na usługę wywozu ścieków przemysłowych oraz bytowych z terenu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznych oraz Biuletynie Zamówień Publicznych