logo eko wisla
   
Eko-Wisła Sp. z o.o.
Eko-Wisła na youtube

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, powstających w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku -  szczegóły podano w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej na potrzeby MKUOK w Sulnówku. Szczegóły podano w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Dostawa paliwa do środków transportowych, sprzętu i urządzeń grzewczych Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o.o. w Sulnówku - szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj.

Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, powstających w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku -  szczegóły podano w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj.

Usługa całodobowej ochrony osób i mienia Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o. w Sulnówku - szczegóły podano w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia Publiczne - tutaj.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym, zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, powstających w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku -  szczegóły podano w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj.