Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w  Sulnówku
tel. 52 33 01 980
e-mail: pszok@ekowisla.pl

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o. w ramach swojej działalności od 1 lipca 2013 roku prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Świecie.

Na mieszkańców gminy czekamy w każdy wtorek w godz. od 7.30 do 17.00 oraz w soboty w godz. od 7.30 do 12.00.

Szczegółowy Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określony został w Zarządzeniu nr 712/20 Burmistrza Świecia z dnia 2 grudnia 2020 r.

POBIERZ REGULAMIN PSZOK

Do PSZOK-u można oddać następujące odpady:
•    opakowania z papieru i tektury;
•    opakowania  z tworzyw sztucznych (m.in. PET, PE, PP, PS);
•    opakowania z metali (m.in. puszki aluminiowe po napojach, puszki stalowe po konserwach);
•    opakowania ze szkła (m.in. butelki, słoiki);
•    odpady opakowaniowe wielomateriałowe (m.in. opakowania po płynnej żywności  np. tetra-paki);
•    odpady papieru i tektury nieopakowaniowe (m.in. gazety, książki, zeszyty);
•    odpady tworzyw sztucznych nieopakowaniowe (m.in. meble ogrodowe, skrzynki, wiadra, doniczki);
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
•    zużyte baterie i akumulatory;
•    zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
•    zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
•    termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
•    odpady niebezpieczne;
•    przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
•    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki;
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. okna, drzwi);
•    szkło zbrojone i hartowane;
•    zużyte opony w ilości 8 szt./rok od nieruchomości (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych);
•    bioodpady;
•    popiół;
•    tekstylia i odzież;
•    odpady budowlane i rozbiórkowe (1 tona/rok od nieruchomości);
•    części samochodowe pochodzące z drobnych napraw wykonanych we własnym zakresie (np. fotele samochodowe, reflektory, zderzaki itp.).

Uzupełnieniem PSZOK-u jest prowadzona mobilna zbiórka odpadów problemowych. Zbiórka organizowana jest dwa razy w roku, w każdym sołectwie Gminy Świecie. Mieszkańcy podczas zbiórki mogą dostarczyć następujące odpady:
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
•    zużyte baterie i akumulatory;
•    zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
•    zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
•    termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
•    odpady niebezpieczne;
•    przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
•    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki;
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. okna, drzwi);
•    zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych
i dostawczych) w ilości do 4 szt.;
•    tekstylia i odzież.
Do PSZOK-u oraz mobilnego punktu zbierania odpadów problemowych można dostarczać wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego.