Drukuj
Odsłony: 2552

pdfZarządzenie nr 458/20 Burmistrza Świecia z dnia 20 marca 2020 w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

pdfZarządzenie Burmistrza Świecia nr 1060/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o. o.

pdfUchwała nr 224/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pdfUchwała nr 223/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”.

pdfRegulamin przebywania grup zorganizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o. w Sulnówku.

pdf  Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 polityka