Zachęcamy mieszkańców Gminy Świecie do zapoznania się z harmonogramem. Przypominamy także o konieczności zapoznania się z zasadami obowiązującym w mobilnym punkcie.

Wykaz miejsc postoju – wiosna 2022.

Zasady przyjmowania odpadów – mobilna zbiórka.