Witamy w EKO-WIŚLE

Przyjmowanie odpadów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:30. Przedsiębiorca dostarczający odpady zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu obowiązującego na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Ponadto musi posiadać wpis do Bazy Danych o Odpadach.

Informację na temat cennika obowiązującego na terenie Przedsiębiorstwa można uzyskać kontaktując się pod adres mailowy biuro@ekowisla.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 52 330 19 80.

Firmom dostarczającym większe ilości odpadów proponujemy podpisanie umowy o stałej współpracy.

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać:
1. Informację na temat kodu odpadu, który będzie przekazywany do P.U.O. Eko-Wisła zgodnie z katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2020 poz. 10);
2. Charakterystykę odpadów i testy zgodności (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowaniana składowiskach Dz.U. 2015 poz. 1277);
3. Przewidywane ilości odpadów dostarczanych do PUO Eko-Wisła Sp. z o.o.;
4. Wykaz pojazdów dostarczających odpady;
5. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – kopia wpisu do rejestru działalności regulowanej w danej gminie;
6. Kopię NIP;
7. Kopię REGON;
8. Informację o numerze w rejestrze BDO;
9. Imię i nazwisko oraz pełnione stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu.

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 2 – CENA

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ GMIN

ZAŁĄCZNIK NR 4 – LIMITY DOSTARCZANYCH ODPADÓW