POJEMNIK ZIELONY

Wrzucamy do niego szklane butelki, słoiki i szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy do niego: szkła stołowego, fajansu, porcelany, naczyń żaroodpornych, doniczek, zniczy, szyb, luster, szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp, reflektorów, zakrętek, pokrywek, opakowań po lekach, kapsli i korków.

POJEMNIK NIEBIESKI

Wrzucamy do niego: gazety, czasopisma, tekturę, pudełka z kartonu, zeszyty, książki, papier szkolny i biurowy.

Nie wrzucamy do niego: opakowań z zawartością, zatłuszczonego brudnego papieru, tapet, kalki, papieru faksowego, przebitkowego (rachunków, faktur), papieru termicznego, lakierowanego lub foliowanego z folderów reklamowych, artykułów higienicznych (pieluch, podpasek, wacików)

POJEMNIK ŻÓŁTY

Wrzucamy do niego: butelki po napojach, kartony po mleku i napojach, opakowania plastikowe po żywności, opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, czyste folie, torebki z tworzyw sztucznych, plastikowe i metalowe nakrętki, puszki aluminiowe po napojach, puszki stalowe po konserwach.

Nie wrzucamy do niego: butelek i pojemników z zawartością, zabawek plastikowych, szczoteczek do zębów, butelek po olejach silnikowych, spożywczych, chłodniczych, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po lekach, puszek po farbach, lakierach, aerozolach, sprzętu AGD, baterii, styropianu, gumy.

POJEMNIK BRĄZOWY

Wrzucamy do niego: trawę, liście, małe kawałki gałęzi, resztki owoców i warzyw.

Nie wrzucamy do niego: resztek mięsa, produktów mlecznych.

Pojemnik główny (zbiorczy)
służy do zbierania odpadów niesegregowanych oraz wszystkich odpadów, których nie możemy wrzucić do pojemników lub worków do segregacji

Co zrobić z odpadami problemowymi?

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, świetlówki, farby:
  – baterie, akumulatory, świetlówki oraz farby możemy bezpłatnie oddać do PSZOK,
  – ZSEiE możemy oddać nieodpłatnie do PSZOK lub oddać w sklepie kupując nowy sprzęt,
  – odpady można przekazać także podczas mobilnej zbiórki odpadów problemowych.
 • Przeterminowane leki oraz igły od iniekcji wykonywanych w domu:
  – zbędne, przeterminowane leki można nieodpłatnie dostarczyć do aptek, w których znajdują się specjalnie przystosowane do tego pojemnik,
  – przeterminowane leki oraz igły po iniekcjach wykonywanych w domu można przekazywać do PSZOK, a także podczas mobilnej zbiórki odpadów problemowych.

   

 • Odpady wielkogabarytowe:
  – odpady te można bezpłatnie przekazać do PSZOK bądź podczas mobilnej zbiórki odpadów problemowych.

Zabronione jest wyrzucanie wyżej wymienionych odpadów do pojemników na odpady zmieszane.