„Ziemia z Sulnówka”, czyli środek poprawiający właściwości gleby, został wprowadzony do obrotu na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ziemia jest produktem powstałym w procesie kompostowania biodegradowalnych odpadów zielonych. Zwiększa żyzność gleby poprzez jej wzbogacenie w substancję organiczną oraz w składniki pokarmowe: azot, fosfor i potas.

Wymagania jakościowe środka poprawiającego właściwości gleby „Ziemia z Sulnówka”:

  1. zawartość azotu (N) ogólnego – co najmniej 0,40% (m/m);
  2. zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 – co najmniej 0,20% (m/m);
  3. zawartość potasu w przeliczeniu na K2O – co najmniej 0,50% (m/m);
  4. zawartość substancji organicznej – co najmniej 18,0% (s.m.);
  5. postać – stała, ziemista.

Środek „Ziemia z Sulnówka” przeznaczony jest do stosowania na gruntach ornych, pod wszystkie rośliny uprawy polowej oraz do rekultywacji gruntów ornych. Można go stosować w warzywnictwie, sadownictwie, w uprawach roślin ozdobnych i do zakładania trawników.

Instrukcja stosowania i przechowywania środka – sprawdź.

Szczegóły dotyczące zakupu „Ziemi z Sulnówka” dostępne w Biurze Obsługi Klienta. Osoby zainteresowane zakupem zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 bądź prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 33 01 980.