24 września – mobilna zbiórka odpadów!

wrz 22, 2022

W sobotę, zapraszamy mieszkańców gminy Świecie do poniższych punktów:
– 8:00 – 8:40 – Osiedle Piłsudskiego, wjazd od strony Konsylium;
– 9:00 – 9:40 – Parking przy Hali Widowiskowo – Sportowej;
– 10:00 – 10:40 – Parking naprzeciwko Starostwa Powiatowego;
– 11:00 – 11:40 – ul. Wodna, koło mostu na Wdzie;
– 12:00 – 12:40 – ul. Tucholska, koło sali gimnastycznej.
Przypominamy:
1. Pracownik Przedsiębiorstwa ma prawo zażądać od Dostawców odpadów do mobilnego punktu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świecie. Brak potwierdzenia uprawnia Pracownika Przedsiębiorstwa do odmowy przyjęcia odpadów.
2. Do mobilnego punktu przyjmowane są poniżej wymienione odpady komunalne wyłącznie od gospodarstw domowych z terenu Gminy Świecie i dostarczone w sposób posegregowany:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
b) zużyte baterie i akumulatory;
c) zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
d) zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
e) termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
f) odpady niebezpieczne;
g) przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
h) igły i strzykawki od iniekcji domowych;
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
j) zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych) w ilości do 4 szt.;
k) tekstylia i odzież.