Leki to odpady niebezpieczne, zatem nie mogą być wyrzucane do pojemników wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach, zlokalizowanych w aptekach, przychodniach lub ośrodkach zdrowia. Można je także przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych funkcjonujących w ramach działalności naszego zakładu.

Zbędne przeterminowane leki można nieodpłatnie dostarczyć do konkretnych aptek, w których znajdują się specjalnie przystosowane pojemniki. Dzięki ich konstrukcji nie ma możliwości przeciekania oraz dostępu do zawartości przypadkowych osób. Pojemniki są opróżniane wyłącznie przez naszą firmę, a następnie leki trafiają do odbiorcy, który zajmuje się ich bezpiecznym zutylizowaniem. Do pojemników nie można wrzucać żadnych innych odpadów niż leki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozumieć się z obsługą apteki, która poinstruuje, co należy zrobić z konkretnym produktem leczniczym. 

Pobierz wykaz aptek