Przyjmowanie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, od mieszkańców Gminy Świecie, odbywa się we wtorki w godz. 7:30-17:00 oraz w soboty od 7:30-12:00 w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych za okazaniem aktualnego dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świecie.

Szczegółowe zasady dotyczące dostarczania odpadów do Punktu dostępne w zakładce PSZOK