29 października – mobilna zbiórka odpadów!

paź 24, 2022

Zapraszamy mieszkańców gminy Świecie do skorzystania z punktów na terenie sołectw Sartowice i Wiąg:
– 8:00 – 8:40 – Górne Sartowice, parking przy blokach;
– 9:00 – 9:40 – Dolne Sartowice, koło domu nr 18
– 10:20 – 11:00 – Wiąg, przy dawnej bazie SKR (droga za nową szkołą w prawo);
– 11:15 – 11:55 – Morsk, koło domu nr 10.
Przypominamy:
1. Do mobilnego punktu przyjmowane są poniżej wymienione odpady komunalne wyłącznie od gospodarstw domowych z terenu Gminy Świecie i dostarczone w sposób posegregowany:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
b) zużyte baterie i akumulatory;
c) zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
d) zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
e) termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
f) odpady niebezpieczne;
g) przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
h) igły i strzykawki od iniekcji domowych;
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
j) zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych) w ilości do 4 szt.;
k) tekstylia i odzież.
2. Pracownik Przedsiębiorstwa ma prawo zażądać od Dostawców odpadów do mobilnego punktu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świecie. Brak potwierdzenia uprawnia Pracownika Przedsiębiorstwa do odmowy przyjęcia odpadów.