5 listopada – zbiórka odpadów!

lis 2, 2022

W sobotę nasze auto będzie oczekiwać na mieszkańców Gminy Świecie w punktach na terenie miasta:
– 8:00 – 8:40 – Przechowo, parking przy Parafii Chrystusa Króla;
– 9:00 – 9:40 – Parking przy Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Chmielniki;
– 10:00 – 10:40 – Osiedle 800-lecia, ul. Miernickiego („pętla”);
– 11:00 – 11:40 – Marianki, parking naprzeciwko Miejskiej Biblioteki Publicznej;
– 12:00 -12:40 – Działki nad Wdą.
Przypominamy:
1. Pracownik Przedsiębiorstwa ma prawo zażądać od Dostawców odpadów do mobilnego punktu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świecie. Brak potwierdzenia uprawnia Pracownika Przedsiębiorstwa do odmowy przyjęcia odpadów.
2. Do mobilnego punktu przyjmowane są poniżej wymienione odpady komunalne wyłącznie od gospodarstw domowych z terenu Gminy Świecie i dostarczone w sposób posegregowany:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
b) zużyte baterie i akumulatory;
c) zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
d) zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
e) termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
f) odpady niebezpieczne;
g) przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
h) igły i strzykawki od iniekcji domowych;
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
j) zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych) w ilości do 4 szt.;
k) tekstylia i odzież.