Mobilna zbiórka odpadów. Sprawdź harmonogram

kwi 21, 2022

Od 2 kwietnia do 28 maja trwa wiosenna mobilna zbiórka odpadów w gminie Świecie.

Samochód Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła ze specjalnym kontenerem będzie pojawiał się w poszczególnych miejscowościach gminy. Zbiórka przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Świecie i nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Jak informuje Eko-Wisła, pracownik przedsiębiorstwa ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świecie.

Potwierdzeniem zapłaty może być wydruk z banku, rozliczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, na którym widnieje informacja o ponoszeniu opłat z tego tytułu lub dokument o niezaleganiu z opłatami, który można uzyskać w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu. Brak potwierdzenia uprawnia pracownika do odmowy przyjęcia odpadów.

Mobilna zbiórka organizowana jest dwa razy w roku w każdym sołectwie gminy Świecie. Szczegółowy harmonogram tegorocznej wiosennej zbiórki trwającej od 2 kwietnia do 28 maja podajemy poniżej.

Podczas mobilnej zbiórki przyjmowane będą:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
 • zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
 • termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
 • odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. okna, drzwi);
 • zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych) w ilości do 4 szt.;
 • tekstylia i odzież.