logo eko wisla
   
Eko-Wisła Sp. z o.o.
Eko-Wisła na youtube

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychPrzedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o. w ramach swojej działalności od 1 lipca 2013 roku prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Świecie.

Na mieszkańców gminy czekamy w każdy wtorek w godz. od 7.30 do 17.00 oraz w soboty w godz. od 7.30 do 12.00.

 

Przed przyjęciem odpadów zostaną Państwo poproszeni o okazanie dowodu osobistego i wypełnianie oświadczenia.

Oświadczenie

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określony został w załączniku do Uchwały nr 224/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r.

pdfRegulamin PSZOK

Do PSZOK-u można oddać następujące odpady:
• opakowania z papieru i tektury;
• opakowania z tworzyw sztucznych;
• opakowania z metalu;
• opakowania ze szkła;
• opakowania wielomateriałowe;
• papier i tektura (nieopakowaniowe);
• tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe);
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• zużyte źródła światła (świetlówki i żarówki energooszczędne);
• baterie i akumulatory;
• zużyte tonery i płyty CD/DVD;
• termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
• przeterminowane leki;
• chemikalia;
• odpady wielkogabarytowe;
• szkło zbrojone i hartowane;
• opony;
• odpady zielone;
• popiół;
• tekstylia;
• igły po iniekcjach wykonywanych w domu;
odpady budowlane (do 2m3/rok z danej nieruchomości).


Uzupełnieniem PSZOK-u jest prowadzona mobilna zbiórka odpadów problemowych. Zbiórka organizowana jest dwa razy w roku, w każdym sołectwie Gminy Świecie. Mieszkańcy podczas zbiórki mogą dostarczyć następujące odpady:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

• zużyte źródła światła (świetlówki i żarówki energooszczędne);
• baterie i akumulatory;
• zużyte tonery i płyty CD/DVD;
• termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
• przeterminowane leki;
• chemikalia;
• odpady wielkogabarytowe;
• opony samochodów osobowych;
• igły po iniekcjach wykonywanych w domu.

Do PSZOK-u oraz mobilnego punktu zbierania odpadów problemowych można dostarczać wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego - nie dotyczy to odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.