PSZOK w Sulnówku – przypominamy!

kwi 30, 2022

Przypominamy zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

 

1. PSZOK prowadzony jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Świecie w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a nie dla mieszkańców całego Powiatu Świeckiego

2. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego.

3. Odpady przyjmowane są w następujących godzinach:
a) wtorek: 7.30 – 17.00
b) sobota: 7.30 – 12.00
4. Do PSZOK przyjmowane są poniżej wymienione odpady komunalne, dostarczone w sposób posegregowany:
a) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, szkła;
b) odpady opakowaniowe wielomateriałowe
c) odpady nieopakowaniowe z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych;
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
e) zużyte baterie i akumulatory, świetlówki i żarówki energooszczędne;
f) zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
g) termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
h) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
k) szkło zbrojone i hartowane;
l) zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych) – 8 szt. od nieruchomości na rok;
m) bioodpady;
n) popiół;
o) tekstylia i odzież;
p) odpady budowlane i rozbiórkowe – 1 tona od nieruchomości na rok;
q) części samochodowe pochodzące z drobnych napraw wykonanych we własnym zakresie (np. fotele samochodowe, reflektory, zderzaki itp.).
5. Pracownik Przedsiębiorstwa ma prawo zażądać od Dostawców odpadów dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świecie. Brak potwierdzenia uprawnia Pracownika Przedsiębiorstwa do odmowy przyjęcia odpadów.
6. Mieszkaniec Gminy Świecie ma możliwość dostarczenia odpadów do PSZOK za pośrednictwem firmy transportującej. Szczegółowe zasady określono w regulaminie dostępnym na naszej stronie internetowej w zakładce PSZOK.
Regulamin przyjmowania odpadów do PSZOK (§8) – sprawdź.